Poniżej prezentujemy główne rodzaje nowotworów skóry jakie mogą wystąpić:

 

Rak podstawnokomórkowy

Rak podstawnokomórkowy (carcinoma basocellulare, basalioma, epitheliomabasocellulare, BCC). Najczęściej występujący nowotwór skóry – 65-75% wszystkich przypadków (ok. 25% nowotworów w ogóle). Cechuje się miejscowym wzrostem i niewielką zdolnością do tworzenia przerzutów.

Rak kolczystokomórkowy

Rak kolczystokomórkowy (rak płaskonabłonkowy, carcinoma spinocellulare, carcinoma planoepitheliale, spinalioma, squamouscell carcinoma, SCC). Wywodzi się z komórek keratynizujących naskórka. Jego obraz kliniczny jest zróżnicowany i zależny od umiejscowienia. W porównaniu do raka podstawnokomórkowego charakteryzuje się gwałtownym wzrostem oraz większą skłonnością do miejscowej destrukcji i tworzenia przerzutów.

Czerniak

Czerniak (Melanoma malignum jest nowotworem bardzo złośliwym wywodzącym się z melanocytów, czyli komórek pigmentowych. Stanowi ok. 2 % wszystkich nowotworów skóry.

Mięsaki

Mięsaki (sarcoma). Nazwą mięsaki określa się bardzo różne nowotwory tkanek miękkich, m.in. nowotwory tkanki tłuszczowej, mięśniowej, naczyniowej towarzyszącej nerwom oraz tkanki włóknistej. Mogą pojawiać się także na skórze. Wzrost ryzyka zachorowania na mięsaka wiąże się z narażeniem na promieniowanie jonizujące, stosowaniem niektórych chemioterapeutyków oraz predyspozycją genetyczną.

Rak z komórek Merkla, rak neuroendokrynny skóry

Rak z komórek Merkla, rak neuroendokrynny skóry (carcinoma neuroendocrinale Curtis). Rak z komórek Merkla (MCC) to dość rzadki, pierwotny rak skóry o dużej złośliwości, wywodzący się z komórek Merkla, czyli wyspecjalizowanych komórek naskórka odbierających bodźce czuciowe (receptorów dotyku).

Złośliwa plama soczewicowata

Złośliwa plama soczewicowata występuje pod postacią ciemnych, zazwyczaj nierównomiernie zabarwionych plamistych wykwitów o nieregularnym kształcie, niekiedy nieco uwypuklonych.

Choroba Bowena

Choroba Bowena (morbus Bowen). Chorobę Bowena uważa się za przedinwazyjną formę (czyli formę in situ) raka kolczystokomórkowego.