Leczenie chirurgiczne

Zmiany o średnicy powyżej 2 cm w trudnej lokalizacji powinny być leczone chirurgicznie. Leczenie zachowawcze nie jest wskazane ze względy na wysokie ryzyko nawrotu, a niepełne wycięcie zmiany powoduje nawrót choroby w ciągu 5 lat u 30-40% pacjentów. Należy też pamiętać, że usuwanie wznowy wymaga szerszego marginesu i z reguły jest trudniejsze niż usuwanie ogniska pierwotnego. Szczególna metoda chirurgiczna Mohsa, polegająca na kilkuetapowym wycinaniu zmiany z jednoczesną oceną histopatologiczną dająca duży odsetek wyleczeń ze znacznym oszczędzaniem zdrowych tkanek, co jest szczególnie ważne w przypadku zmian na skórze twarzy. Zastosowanie tej metody należy na pewno rozważyć w przypadku zmian nawracających ze słabo zaznaczoną klinicznie granicą zmiany.

Radioterapia

Metoda stosowana jest głównie w leczeniu pacjentów, którzy nie mogą być leczeni operacyjnie, z powodu wieku, stanu ogólnego lub gdy guz jest nieoperacyjny. Ten rodzaj terapii nie jest polecany dla młodych pacjentów, z powodu ryzyka rozwoju raka skóry w miejscu naświetlanym po 10-30 latach po zakończeniu leczenia. Chociaż początkowy efekt kosmetyczny jest często dobry, to długoterminowy skutek jest często znacznie gorszy, z powstawaniem zaników i odbarwień. Rozwinąć się może martwica w miejscach po napromieniowaniu.

Techniki ablacyjne (np. mrożenie, laseroterapia)

Stosowane są głównie w przypadku niewielkich zmian zlokalizowanych powierzchowniowo położonych  poza skórą twarzy. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym 2-3 krotnie.  W przypadku stwierdzenie dużego ryzyka nawrotu metody te są niewskazane.

Leczenie zachowawcze (farmakologiczbne leczenie miejscowe, terapia fotodynamiczna)

Możliwe jest miejscowe stosowanie kremów z substancjami przeciwnowotworowymi. Należy jednak liczyć się z dużym prawdopodobieństwem niepełnego wyleczenia i w konsekwencji wznowy choroby.

Fotochemioterapia jest rzadko praktykowana ze względu na ograniczone wskazania i czasochłonność leczenia. Dodatkowym utrudnieniem w tej metodzie są dolegliwości bólowe podczas naświetlania. Wykazuje ona równiez wiekszą liczbę nawrotów w porównaniu z leczeniem metodą Mohsa.