Poniżej pokazano graficznie porównanie metody MOHSA 
z tradycyjnym badaniem histopatologicznym.

 

metoda mohsa porównana z tradycyjną metodą histopatologiczną