Profilaktyka

Najbardziej skuteczne jest leczenie zmian o najmniejszym stopniu zaawansowania. Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka skóry, zarówno zmiany pierwotnej, jak i nawrotów, mają podstawowe znaczenie dla przebiegu leczenia i jego efektów.

Profilaktyka powinna polegać na:

  • bezpiecznym opalaniu – unikaniu długotrwałego przebywania na słońcu, zwłaszcza w godzinach od 10:00 do 15:00; pojedyncza sesja powinna trwać krótko;
  • stosowaniu kremów z wysokimi filtrami przeciwko promieniowaniu UVA i UVB, przy czym należy pamiętać, że filtry UV nie mogą być traktowane jak „magiczna tarcza” – według Amerykańskiego Narodowego Instytutu Raka wciąż nie ma wystarczających dowodów na to, że naprawdę zapobiegają rakowi podstawnokomórkowemu lub czerniakowi;
  • regularnej kontroli zmian chorobowych predysponujących do rozwoju raka – rogowacenia starczego, skóry pergaminowatej, leukoplaki, blizn po oparzeniach;
  • regularnej kontroli osób przewlekle narażonych na działanie silnych, szkodliwych substancji chemicznych: arsenu, środków owadobójczych i grzybobójczych, pochodnych ropy naftowej;
  • kontroli znamion;
  • unikania palenia papierosów.

 

 

 

Bardzo istotne jest także szybkie zgłaszanie się do lekarza osób podejrzewających u siebie pojawienie się zmian nowotworowych skóry. Każde znamię barwnikowe lub pozbawione barwnika na skórze, błonach śluzowych (wargi, srom, okolice odbytu), w oku, rozwijające się podpaznokciowo, ulegające jakimkolwiek przeobrażeniom, powinno być niezwłocznie skonsultowane i przebadane przez lekarza specjalistę.