Szanowni Państwo,

W celu zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, które zostały przekazane naszej
firmie w celu realizacji usług medycznych pragniemy Państwa poinformować, chronimy Państwa dane
osobowe uwzględniając przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Spełniając swój obowiązek wynikający z art. 13 RODO informujemy w jaki sposób przetwarzane są przez nas dane osobowe, a przede wszystkim poinformować o prawach, które będą przysługiwały Państwu w związku z nowymi przepisami.

Prosimy bardzo o zapoznanie się z poniższymi informacji.

1. Kto jest Administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest:

Fundacja Sanitas
ul. Kilińskiego 4
80-452 Gdańsk
e-mail: sekretariat@centrumsanitas.pl
telefon: (58) 785-85-00

2. W jaki sposób można skontaktować się w spawach związanych z przetwarzaniem
danych osobowych?
W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem email:
sekretariat@centrumsanitas.pl

3. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zawartej umowy, w tym do:

 • realizacji obsługi prawnej i usług doradczych;
 • realizacja zleceń związanych z obsługą postępowań sądowych, arbitrażowych;
 • zapewnienia obsługi zapytań i pytań zgłaszanych pocztą e-mail, telefonicznie;
 • obsługi reklamacji.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w
następujących celach:

 • informowania w sposób bezpośredni o ofercie Fundacji Sanitas ;
 • zarządzania relacjami i w celach marketingowych;
 • kontaktowych;
 • windykacji należności;
 • prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych;
 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych.

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania czynności stosownie do udzielonej zgody, w tym do:

 • przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
 • przesyłania ofert, zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Fundację Sanitas ;
 • zapisywania danych w plikach cookies;
 • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania obowiązku prawnego, w tym do:

 • wypełnienia postanowień prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości;
 • zapewnienie rozliczalności na podstawie przepisów prawa;